Дом №2
В доме №2 жили семьи Гончакова, Грезнева, Карпова и др.