The story of Emi Ito and Shpeko Olga
The story of Rie Ikeda and Regina Bayanova
The story of Maiko Ishikava and Lena Novitskaya